Hijab Terbaru | Tifs Cinta Dan Kasih Sayang

Kupulan Dp Bbm Gambar Jagoan Muslim The Real Jagoan Berserta Kata Katanya

Kupulan satria muslim terbaru buat dp bbm masa sekarang dari sobat kiata di IG atau jelasnya Istaggram
Oleh sahabt kita yaitu @risang_pratama.

Sobat dapat ikuti gamabar - gambar terbaru di IG 
"@risang_pratama".

Saya di sini ahanya menyebar luaskan semoga semua umat islam suka dengan karya karya anak bangsa perihal animi muslim.
Sabat dapat lihat karya - karyanya di IG @risang_pratam biar lebih jelas.

Beliau ialah sobat yang paling banyak menuliskan 
perkataan Nabi atau yang sering kita sebut Hadist .
Ketika ia masuk Islam, beliaulah yang selalu menyertai Nabi Muhammad

Hadist yang ia tulis sebanyak 5.374 hadist 
Nama orisinil ia ialah Abdurahman bin Sakhr 
alasannya ialah ia suka  merawat kucing 
maka orang - orang menyebut dengan sebutan Abu Hurairah yang berarti Ayah / Pemilik kucing 
@jagoanmuslim.official 
@kaosdakwahanamuslim


Sumber http://mukjizattdoa.blogspot.co.id
loading...

Related : Kupulan Dp Bbm Gambar Jagoan Muslim The Real Jagoan Berserta Kata Katanya