Hijab Terbaru | Tifs Cinta Dan Kasih Sayang

20 Kupulan Kata Kata Bijak Jawa Bergambar Lengkap Perihal Motivasi Urip Sederhana

Panjenengan isih enom hlo. Isih dawa lakone. Yen kahanane wongtuwamu mlarat aja banjur cilik atimu. Sregepana tumandang. Sangu ati tabah lan ulah tekun mesthi bakal tekan ing kahanan sing mbungahake.

Senajan anake wong kere yen mempeng mbudidaya ya ora bakal padha karo nasibe wongtuwane. Kosokbaline, senajan anake wong sugih brewu yen polahe mung pijer ngabul-abul dhuwit kanggo penggalan sing ora prelu sansaya suwe ya bakal dadi kere, ora bakal marisi nasib becike wongtuwane.


Jaman rusak, akeh wong nerak sarak, duwe bojo lan anak nanging ora diajak urip kepenak. Akeh wong omah-omah nanging ora gelem ngulihi omah. Awan-wengi blayangan neng dalan, uripe tanpa tatanan. Wah iki piye, urip kok umbar-umbaran?

Haha... ha.. ha.!!!
Yo wis koyo ngonoh wae ojo wakeh - wakeh mbok ora di enggo Artikele lan Gambar kata - kata bijak jowone.
"Maturnuwun"?
 kange panjenengan sing wis sempeet mampir teng meriki giihhh....

Sumber http://mukjizattdoa.blogspot.co.id
loading...

Related : 20 Kupulan Kata Kata Bijak Jawa Bergambar Lengkap Perihal Motivasi Urip Sederhana