Hijab Terbaru | Tifs Cinta Dan Kasih Sayang

Amalan Zikir Asmaul Husna Dan Khasiatnya | Khusus

Asmaul Husna ialah nama-nama indah bagi allah SWT.
Nama-nama ini menggambarkan ke agungan dan kebesaran-nya sebage pencipta di hakhluk. Bagiorang yang telah mengikarkan dari untuk beriman kepada Allah, maka beliau akan senantiasa berzikir dengan nama- nama Tuhan untuk memperoleh ketentraman, kebahagian dan kemulian.


Untuk sanggup memahami Asma'ul Husna ini, maka di bawah ini akan di jelaskan 'arti berserta Khasiatnya.

1. Allah
   (Tuhan)

Artinya:
Nama ini ialah ismudz dzat yang mempunyai arti dari seluruh pengertian yang terkandung dalam seluruh nama-nama Allah. Yaitu Tuhan Yang tidak ada yang wajib disembah kecuali Dia.
Khasiatnya:
Lafal "ALLAH" apa bila di baca dengan mengucapkan "Yaa Allah" sebanyak 500 kali setiap malam sehabis shalat tahajud atau hajjad, maka semaua yang di hajatkan terkabul.

2. Arrahman
    (Maha Pengasih)

Khasiatnya:
Apabila baca "Yaa Rahman" sehabis shalat lima waktu sebayak 500 klai, maka hati menjadi terang,tenang dan sifat-sifat kelupaan dan kekgugupan akan sirna dengan izin Allah.

3. Arrahiim
    (Maha Penyayang)

Khasiatnya:
Membaca "Yaa Rahmin" sebanyak 100 kali setiap hari, insyaAllah kita mempunyai daya tarik yang besar sekali sehinga orang-orang me-rasa cinta dan sayang kepada kita.

4. Al-Malikku
    (Yang Merajai)

Khasiatnya:
Membaca "Yaa Maliku" sebanyak 121 kali setiap pagi, maka semua pekerjaan akan di berikan.

5. Al-Qudduusu
    (Yang Maha Suci)

Khasitanya:

Jika mengucapkan "Yaa Quddus"  sebanyak 100 kali setiap hari  setelah tergelincirnya matahari, maka hati akan terjaga dari semua penyakit hati, sombong, iri hati, dengki lainya.


6. Assalaamu
    (Yang Maha Memberi Keselamatan)

Khasiatnya :
Biasakanlah membaca "Yaa Salamu"
Sebanyak 136 setiap hari, insya Tuhan jasmani dan rohani akan terjaga dari segala pernyakit.

7. Al-Mu'minu
    (Yang Maha Memberi Keamanan)

Khasiatnya :
Bacalah setiap hari "Yaa Mukminu" sebanyak 136 kali, maka dengan izin Tuhan diri, keluaraga dan kekayaan akan terpelihara dan kondusif dari segala macam gaguan.

8. Al-Muhaiminu
    (Yang Maha Memelihara)

Khasiatnya:

Dengan membaca "Yaa Muhaiminu" sebanyak 145 kali sehabis shalat Isya ; maka pikiran dan hati kita menjadi tenang.

9. Al-Azzizu
    (Yang Dapat Mengalahkan)

Khasiatnya :

Sehabis shalat shubuh selama 40 hari bacalah "yaa 'Azzizu" sebanyak 40 kali, insya Tuhan akan menjadi orang yang mulia.

10. Al-Jabbaaru 
      (Yang Maha Pemaksa)

Khasitanya :
Apa bila kita membaca "Yaa Jabbar" sebanyak 226 kali tiap - tiap pagi dan sore, maka insya Tuhan semua musuh - musuh kiata akan tunduk dan patuh kepada kita.

11. Al-Mutakabbir
      (Yang Mempunyai Kebesaran)

Khasitanya :
Apa bila membaca "Yaa Mutakabbir" sebanyak 262 kali setiap hari, maka insya Tuhan dengan keuletan dan keluwesan bertindak, akan sanggup menundukan musuh - musuh, bahakan mereka menjadi pembantu yang setia.

12. Al-Khooliqu
      (Yang Maha Pencipta)

Khasitanya :
Bagi orang yang ingin cerdas dan tanggap, maka bacalah "Yaa khaliqu" setiap hari berdasarkan kemampuan atau sebnayak 731 kali. Insya Tuhan dengan amalan itu kiata akan menjadi cerdas dan tanggap.

13. Al-Baari-u
      (Yang Melepaskan)

Khasitanya :
Jika dalam kesukaran atau sakit, bacalah "Yaa Baarii" sebanyak 100 kali, dalam 7 hari berturut - turut, maka insya Tuhan akan terlepas dari kesukaran dan kesembuhan dari penyakit.

14. Al-Mushowwiru
      (Yang Memberi Bentuk)

Khasitanya :
Apa bila pasangan suami - istri yang sudah usang tidak di karunia anak, maka cobalah sang istri melaksanakan puasa selama 7 hari Sabtu. Disaat akan berbuka puasa, bacalah lafal "Yaa Mushaw-wir" sebanyak 21 kali pada segelas air hirau taacuh dan kemudian di minum, dan dalam berpuasa selama 7 hari, hendak lah dalam berbuka puasa tidat terlalu kenyang.

15. Al-Ghoffaaru
      (Yang Maha Pengampun)

Khasiatnya :
Apa bila kita membaca "Yaa  Ghoffaar" seba-nyak 100 kali sambil beritikaf ( berdiam dalam masjid dalam leadan suci) sambil menungu datang-nya sholat Jum'at, insya Tuhan Tuhan akan mengampuni dosa kita.

16. Al-Qohhaaru
      (Yang Maha Gagah)

Khasiatnya :
Apa bila membaca "Yaa Qahhaar" sebnayak 306, maka insya Tuhan hati akan di jaga dari ketamakan dan kemewahan dunia.

17. Al-Wahhaabu
      (Yang Maha Memeberi)

Khasiatnya :
Bacalah "Yaa Wahhabu" sebanyak 300 kali sehabis solat fardhu. Insya Tuhan segala dan kesulitan akan sirna dengan izin Allah.

18. Al-Rozzaqu
      (Yang Maha Memberi Rizki)

Khasiatnya :
Bacalah "Yaa Razzaqu" pada waktu makan pagi dan sore, insya Tuhan hati menjadi terang dan fikiran cerdas.

19. Al-Fattaahu  
(Yang Maha Membuka Pintu Rahmat)

Khasitanya :
Apabila kita membaca "Yaa Fattaah" sebanyak 71 kali sehabis shalat Subuh, insya Tuhan hati akan dibuka oleh Allah.

20. Al-'Aliimu
      (Yang Maha Mengetahui)

Khasitanya :
Apabila  membaca "Yaa Aaliim" atau "Yaa 'Aliimul Ghaibi was Syahadah" tiap habis shalat lima waktu sebanyak 100kali, insya Tuhan Tuhan akan memperlihatkan kema'rifatan hati.

21. Al-Qoobidhu
      (Yang Maha Menyepatakan Rizki)

Khasitanya :
Bacalah lafal "Yaa Qaabidlu" sebanyak 1000 kali, insya Tuhan berkat pertolonga  Tuhan akan terhindar dari bahaya mereka.

22. Al-Baasithu
      (Yang Maha Melapangkan Rizki)

Khasitanya :
Bacalah "Ya Baasitu" selesai mengerjakan shalat dluha sebanyak 10 kali sepanjang waktu, Tuhan akan berkenan melapangkan rezeki.

23. Al-Khoofidhu
      (Yang Maha Merendahkan Derajat)

Khasiatnya:
Membaca "Yaa Khoofidhu" sebnayak 500 kali setiap hari dengan hati yang khusu dan tawadlu kepada Allah, insya Tuhan Tuhan akan mengabulkan hajat dan akan kondusif dari mausuh.

24. Ar-Roofi'u
      (Yang Maha meningikan Darajat)

Khasitanya :
Jika kiata membaca "Yaa Mu 'izzu" minimal 140 kali setiap hari hingga satu minggu lamanya, insya Tuhan akan terlepas dari ketakutan.

25. Al-Mu'izzu
       (Yang Memuliakan)


Khasiatnya :
Memperbanyak membaca "Yaa Mu 'izzu" minimal 140 kali setiap hari, Insya Tuhan dengan cara ini Tuhan akan memberi kewibawaan yang besar.

26. Al-Mudzillu
      (Yang Menghinakan)

Khasiatnya :
Apabila membaca "Yaa Mudzillu" sebanyak 1000 kali setiap hari hingga satu minggu lamanya, insya Tuhan akan terlepas dari ketakutan.

27. As-Samii'u
      (Yang Maha Mendengar)

Khasiatnya :
Dengan membaca lafal " Yaa Samii'u" sebanyak 500 kali setiap hari Kamis setelah mngerjakan shalat Dhuha dua rakaat, maka segala hajat akan di kabulkan oleh Allah.

28. Al-Bashiiru 
      (Yang Maha Melihat)

Khasiatnya :
Membaca saja "Ya-Bashiiru" sebanyak 100 kali setiap malam pada air higienis kemudian kedip - kedipakanlah mata. Maka akan menjadi terang kebalai dengan izin Allah.

29. Al-Hakamu
      (Yang Menetapkan Hukum)

Khasiatnya :
Baca lafal : "Yaa Hakamu" sebanyak 68 kali, insya Tuhan hati kiata akan di bukakan oleh Allah, serta memperoleh karunia-Nya, dan kiata sanggup mengetahui diam-diam pesan yang tersirat dalam ilmu agama.

30. Al-'Adlu
      (Yang Maha Adil)

Khasiatnya :
Jika kita selalu membaca "Yaa 'Adlu" sebanyak 104 kali setiap selesai shalat fardhu lima waktu, insya Tuhan kita mempunyai keperibadian yang adil terhadap siapa saja, dan dihentikan curang.

31. Al-Lathiifu
      (Yang Maha Penyantun)

Khasiatnya:
Bagi para pedagang penting sekali untuk mengamalkanya jikalau dagangannya ingin cepat alaku, maju dan berkembang, dan sanggup menarik pembelian serta para langganan.

32. Al-Khobiiru
       (Yang Maha Waspada / Meneliti)

Khasiatnya:
Jika merindukan seseorang, keluaraga, famili, sobat atau sahabat. Karena sudah usang tak bertemu yaitu dengan mem - baca "Yaa Khabiiru" sebanyak 812 kali setiap harai selama satu minggu, Insya Tuhan sanggup bermimpi ketemu orang yang di rindukan.

33. Al-Haliimu
      (Yang Maha Penyabar)

Khasiatnya:
Tulislah lafal "Yaa Haliimu" sebanyak 40 kali pada kertas, kemudian hapuslah goresan pena itu dengan air mawar, Kemudian air itu disiramkan ke rumah, ke sawah atau ladang, Insya Tuhan akan segera sembuh.

34. Al-'Adhiimu
      (Yang Maha Agung)

Khasiatnya:
Jika keluaraga ada yang sakit dan ingin biar lekas sembuh, di samping di berikan pengobatan biasa, maka baca lafal "Ya Adhiimu" sebanyak 1200 kali setiap hari. Insya Tuhan akan segera sembuh.

35. Al-Ghofuur
      (Yang Maha Pengampun)

Khasiatnya:
Jika menginginkan biar do' a kiata dikabulkan oleh Allah, amalkan "Yaa Ghfuuru" sebanyak 7000 kali setiap malam. Insya Tuhan do' a dan permohonan kiat dikabulkan.

36. Asy-Syakhuuru
      (Yang Berterimaksih)

Khasiatnya:
Jika terasa sesak nafas atau badan kita lemas, atau mata kita kurang terang penglihatannya  coba tulis lafal "Yaa Syakuur" dengan goresan pena arab sebanyak 40 kali pada kertas putih, kemudian di rendam di air, kemudian untuk mandi, dan kiata sapukan pada mata. Insya Tuhan akan berhasil.

37. Al-'Aliyyu
      (Yang Maha Tingi)

Khasiatnya:
Jika menginginkan anak - anak cerdas, coba tulis dengan karakter arab "Yaa 'Aliyyu" sebanyak 110 kali pada kertas putih, kemudian di rendam air dingin. Kemudian diminumkan. Insaya Tuhan akan dikabulkan oleh Tuhan anak kita akan cerdas.

38. Al-Kabiiru
      (Yang Maha Besar)

Khasiatnya:
Jika berhutang biar hutanganya sanggup segera terbayar, maka bacalah lafal "Yaa Ka-biiru" sebanyak 232 kali setiap selesai  mengerjaka  shalat lima waktu, dan memohon kepada Tuhan luas rezeki dan semoga sanggup di bayar.

39. Al-Hafiizhu
      (Yang Maha Memelihara)

Khasiatnya:
Jika berada di dalam hutan yang banyak terdapat bintang buasnya, maka bacalah "Yaa Hafiidh" sebanyak 99 kali. Insya Tuhan berkat dukungan Tuhan anda akan selamat dari hewan buas.

40. Al-Muqiitu
      (Yang Memberi Makan)

Khasiatnya:
Tulis dengan karakter Arab lafal "Yaa Muqiit" sebanyak 550 kali di atas tanah. Kemudian tanah yang kita tulis itu kita siram air dan kita cium. Insya Tuhan kita merasa berpengaruh menahan lapar dan dahaga.

41. Al-Hasiibu
      (Yang Maha Menghitung)

Khasiatnya :
Bacalah lafal : "Yaa Hasiibu" sebanyak 777 kali setiap pagi sebelm matahari terbit, Dan kita baca 777 kali setiap sore setelah shalat Maghrib selama tujuh hari di mulai hari kamis. Insya Tuhan kita kondusif dari ganguan mereka.

42. Al-Jaliilu
      (Yang Mempunyai Kebesaran)

Khasiatnya :
Amalkan "Yaa Jaliilu" sebanyak 73 kali secara rutin insya Tuhan ia akan memperoleh perubahan yang ahli dalam hidupnya.

43. Al-Kariimu
      (Yang Maha Mulia)

Khasiatnya :
Jika anda menginginkan kemulinyan, baik meulinyan dunia maupun akhirat, amalkan saja bezikir kepada allah dengan membaca "Yaa Kariimu" sebanyak 280 kali sewaktu anda akan tidur. Insya Tuhan akan berhasil.

44. Al-Raqiibu
      (Yang Mengawasi)

Khasiatnya :
Bacalah "Yaa Raqii-bu" sebanyak 7 kali. Insaya Tuhan istri kita selamat.

45. Al-Mujiibu
      (Yang Mengabulkan)

Khasiatnya :
Jika kita amalkan membaca "Yaa Mujiibu" se-banyak 50 kali dikala  matahari sudah terbit, dengan demikian insya Tuhan do' a kita mustajab.

46. Al-Waas'u
     (Yang Maha Luas)

Khasiatnya :
Jika kiata mau membaca "Yaa Waasu'u" sebanyak 127 kali pada waktu siang atau malam, pagi atau sore, insya Tuhan kita memperoleh kesuksesan yang besar.

47. Al-Hakiimu
      (Yang Maha Adil/Bijaksana)

Khasiatnya :
Berzikir dengan "Yaa Hakiimu" sebanyak 300 kali setiap hari pada waktu pagi atau sore, insya Tuhan anda akan sukses.

48. Al-Waduudu
      (Yang Mengasihi)

Khasiatnya :
Bagi pedagang masakan bacalah "Yaa Waduu-du" sebanyak 1000 ketika sebelum masakan itu di hidangkan kepada pembeli atau pelanggan, dan sebelum anda membuka lestauran atau warung makan anda. Insya Tuhan akan berhasil.

49. Al-Majiidu
      (Yang Maha Mulia)

Khasiatnya :
Biasakan membaca "Yaa Majiidu" sebanyak 99 kali setiap selesai shalat Shubuh, Lalu kita tiup kedua telapak tangan kita, kemudia kita sapukan ke muka kiat. Insya Tuhan keluarga kita tetap sayang pada kita.

50. Al-Baa'itsu
      (Yang Membangkitkan)

Khasiatnya :
Baca "Yaa Bas'itsu" sebanyak 1000 kali sambil meletakkan tangan pada dada. Insya Tuhan Tuhan akan memperlihatkan terang hati dan ilmu.

51. Asy-Syahiidu
      (Yang Maha Menyaksikan)

Khasiatnya :
Bacalah lafal "Yaa Syahiidu" sebanyak 100 kali semalam atau dua malam. Insya Tuhan hati mereka menjadi baik berkat dukungan Allah.

52. Al-Haqqu
      (Yang Maha Benar)

Khasiatnya :
Jika kita atau keluaraga kita mau mengamalkan  membaca lafal "Yaa Haqqu" sebanyak kemampuan kita setiap malam, insya Tuhan kita atau keluaraga kita menjadi orang yang senantiasa ta'at kepada Allah.

53. Al-Wakiilu
      (Yang Maha Mengurusi)

Khasiatnya :
Baca lafal "Yaa Wakiilu" semaksimal mukingkin. insya Tuhan hujan dan agin ribut itu akan redah kembali.

54. Al-Qowiyyu
      (Yang Maha Kuat)

Khasiatnya :
Jika ada orang yang menganiaya kita, pakai saja senjata yaitu kita baca "Yaa Qawiyyu ya matiin" sebanyak 1000 kali tiap malam hingga perbuatan aniaya itu menjadi reda atau punah.

55. Al-Matiinu
      (Yang Maha Kokoh)

Khasiatnya :
Jika kita baca selesai shalat lima waktu "Yaa Matiinu" sebanyak  500 kali atau sekaligus 7000 kali. Insya Tuhan kita akan memperoleh khasiatnya yang sangat hebat.

56. Al-Waliyyu
      (Yang Melindungi)

Khasiatnya :
Bacalah "Yaa Waliyyu" sebanyak 1111 kali setiap selesai shalat selam satu bulan. Insya Tuhan jabatan tetap kuat.

57. Al-Hamiidu
      (Yang Maha Terpuji)

Khasiatnya :
Siapa saja yang mau mengamalkan membaca "Yaa Hamiidu" setiap hari maka akan mempe - ngaruhi jiwanya menjadi orang yang bermental baik serta bermoral terpuji.

58. Al-Muhshii
      (Yang Menghitung)

Khasiatnya :
Amalkan "Yaa Muh-shii" sebanyak 148 kali setiap hari. Insya Tuhan berkat pertolongannya anda akan berhasil.

59. Al-Mubdi-u
      (Yang Memulai)

Khasiatnya :
Siapa saja yang mempunyai jabatan, dan ia mau mengamalkan membaca "Yaa Mubdi-u" sebanyak 470 kali. Insya Tuhan akan melihat hasilnya.

60. Al-Mu'iidu
      (Yang Mengembalikan)

Khasiatnya :
Bacalah "Yaa Mu'iidu" sebanyak 124 kali setiap selesai shalat lima waktu atau sebanyak 1240 kali di waktu malam. Insya Tuhan orang yang pergi, anak atau keluaraga yang minggat akan kembali.

61. Al-Muhyii
      (Yang Menghidupkan)

Khasiatnya :
Barang siapa yang membiasakan berziki dengan membaca "Yaa Muhyiy" maka Tuhan berkenan memghidupkan hatinya, lahir dan batinnya berjiwa dinamis dan mulia martabat-nya, baik di dunia dan di akhirat.


62. Al-Mumiitu
      (Yang Mematikan)

Khasiatnya :
Jika anda ingin menang dari musuh atau lawan anda. Maka berbanyaklah berzikir membaca "Yaa Mumiitu" insya Tuhan anda akan menang dari musuh dan lawan anda dan mereka jadi kalah.

63. Al-Hayyu
      (Yang Maha hidup)

Khasiatnya :
Berbanyak lah berzikir dengan membaca "Yaa Hayyu" maka Tuhan akan berkenan memperlihatkan penerang hati dengan cahaya tauhid dan iman, sehinga akan terhindar dari sifat buruk

64. Al-Qoyyuumu
      (Yang Berdiri Sendiri)

Khasiatnya :

Apabila berada di tengah - tengah kota yang terdapat banyak penjahat, maka anda tak perlu takut atau kawatir, baca lafal "Yaa Qoyyuumu" sebanyak 1560 kali sebelum tidur, insya Tuhan anda dalam penjagan Tuhan dan selalu dalam pertolongan-Nya.

65. Al-Waajidu
      (Yang Menemukan)

Khasiatnya :
Agar kiata mempunyai kepribadian yang kokoh, tidak gampang terpengaruh orang lain, teguh pendirian, maka perbanyaklah membaca "Yaa Waajidu" .

66. Al-Maajidu
      (Yang mempunyai Kemuliaan)

Khasiatnya :

Amalkan "Yaa Maajidu" seba-nyak 400 kali setiap hari, insya Tuhan berkat pertolongan-Nya anda akan memperoleh karunia terang hati, tajam ingatan dan mempunyai otak yang cerdas.

67. Al-Waahidu
      (Yang Maha Esa)

Khasiatnya :
Baca lah "Yaa Waahidu" insya Tuhan kiata akan menjadi orang yang qana ' ah.

68. Ash-Shomadu
      (Yang Menjadi Tempat Bergantung)

Khasiatnya :
Wiridkan "Yaa Shamaadu" sebanyak mungkin, insya Tuhan Tuhan akan memberi kesejukan dan rasa kenyang.

69. Al-Qoodiru
      (Yang Maha Kuasa)

Khasiatnya :
Apabila kiata menginginkan sesuatu, namun selalu gagal, maka bacalah "Yaa Qoodiru" sebanyak 350 kali setiap hari, Insya Tuhan segala yang kita inginkan akan terpenuhi.

70. Al-Muqtadiru
      (Yang Sangat Berkuasa)

Khasiatnya :
Apabila kita membaca "Yaa Muqtadiru" sebanya 554 kali setiap hari, Insya Tuhan segala yang kita inginkan akan terpenuhi.

71. Al-Muqoddimu
      (Yang Mendahului)

Khasiatnya :

Bacalah "Yaa Muqoddimu" sebanyak 184 kali setiap hari, Insya Tuhan perjuangan mendapat  kemajuan.

72. Al-Muakhkhiru
       (Yang Mengakhiri)

Khasiatnya :
Dzikirlah dengan "Yaa Mu'akhkhiru" sebanyak 1000 kali setiap hari, Inysa Tuhan Tuhan berkenan membukakan pintu ijabah.

73. Al-Awwalu
      (Yang Maha Awal/Paling Awal)

Khasiatnya :

Apabila kita membaca "Yaa Awwalu" seba-nyak 370 kali setiap hari, Insya Tuhan segala hajat kita akan terkabul.

74. Al-Akhiru
      (Yang Maha Akhir/Paling Akhir)

Khasiatnya :

Baca "Yaa Aakhiru" seba-nyak 200 kali setiap hari selama sebulan penuh, maka insya Tuhan Tuahan akan membukakan pintu rezeki.

75. Azh-Zhoohiru
      (Yang Zhahir kekuasaan-Nya)

Khasiatnya :
Bacalah "Yaa Dhaahiru" seba-nyak 1106 kali sehabis shalat fardhu selama sebulan insya Tuhan Tuhan akan membuka hijab.

76. Al-Baathinu
      (Yang Tidak Kelihatan Zat-Nya)

Khasiatnya :
Apabila kita membaca "Yaa Baathinu" seba-nyak 300 kali sehabis shalat fardhu selama satu bulan penuh, insya Tuhan Tuhan akan membukakan diam-diam yang ada di alam ini.

77. Al-Waalii
      (Yang Menguasai)

Khasiatnya :
Amalkan "Yaa Waalyu" seba-nyak 10000 kali setiap siang hari dan 10000 kali setiap malam hari, Tuhan akan membuka pintu hati.

78. Al-Muta'aalii
      (Yang Maha Tingi)

Khasiatnya :
Apabila kiata membaca "Yaa Muta'aalii" sebanyak mungkin, jikalau kita menghadap kepada raja atau penguasa pemerintah dengan suatu keperluan, insya Tuhan berhasil.

79. Al-Barru
       (Yang Maha Baik)

Khasiatnya :
Apabila kita mau membaca "Yaa Barru" semak simal mungkin, insya Tuhan Tuhan akan menjamin kehidupan kiata, dan maksud kita terkabul.

80. At-Tawwaabu
      (Yang Maha Menerima Taubat)

Khasiatnya :

Amalkan "Yaa Tawwaabu" sebanyak mungkin, insya Tuhan Tuhan berkenan memudahkan baginya jalan yang benar dan diridhoi Allah.

81. Al-Muntaqimu
      (Yang Memberi Siksaan)

Khasiatnya :
Amalkan "Yaa Muntaqim" sebanyak 690  kali lima kali sehari sesuai shalat fardhu, insya Tuhan ia akan punah kekuatannya.

82. Al-'Afuwwu
      (Yang Maha Pemaaf)

Khasiatnya :
Bacalah "Yaa Afuwwu" setiap hari siang atau malam, maka Tuhan berkenan memberi ma'af kesalahannya.


83. Ar-Rouufu
      (Yang Maha Belaskasihan)

Khasiatnya :
Apabila kita membaca "Yaa Rauufu" setiap hari siang atau malam maka siapa saja yang melihat muak kiat akan menaruh simpatik.

84. Maalikul Mulki
      (Yang Memiliki Kerajaan)

Khasiatnya :
Apabila anda seorang eksekutif biar supaya tidak digeser, maka baca "Yaa Maalikal Mulki" sebanyak 212 kali setiap hari.

85. Dzul Jalaali Wal Ikram
      (Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan)

Khasiatnya :
Apabila kita memperbanyak membaca "Yaa Dzal Jalali Wal Ikraam" sebanyak 1065, hajat dan maksud kitaakan terkabul.

86. Al-Muqsithu
      (Yang Maha Adil)

Khasiatnya :
Apabila kita membaca "Yaa Muqsitu" setiap hari, maka Tuhan berkenan mengabulkan / memperlihatkan karunia.

87. Al-Jaami'u
(Yang Mengumpulkan)

Khasiatnya :
Apabila anak anda atau pembantu anda pergi tanpa pamit maka perbanyaklah membaca "Yaa Jaami'u"  ia akan pulang.

88. Al-Ghoniyyu
      (Yang Maha Kaya)

Khasiatnya : 
Apabila kaiat ingin kaya harta dan jiwa, bacalah "Yaa Ghoniyyu" sebanyak 1007 kali setiap hari hingga berhasil.

89. Al-Mughniy
      (Yang Memberi Kekayaan)

Khasiatnya :

Bacalah "Yaa Mughnii" sampai 40 hari lamanya, maka Tuhan berkenan memudahkan segala urusannya.

90. Al-Maani'u
      (Yang Mempertahankan)

Khasiatnya :
Apabila ada orang  yang mengancam, maka baca saja "Yaa Maani'u" sebanyak 161 kali setiap hari sebelum shalat Shubuh, insya Tuhan kita selamat dari upaya mereka.

91. Adh-Dhoorru
      (Yang Membuat Bahaya)

Khasiatnya :
Apabila kita menderita sakit, bacalah "Yaa Dhaarru" sebanyak 1001 kali setiap hari, insya Tuhan penyakit itu akan sembuh.

92. An-Naafi'u
      (Yang Memberi Manfaat)

Khasiatnya :

Apabila kiat membaca "Yaa Naafi'u" semaksimal mungkin, insya Tuhan bila kita sedih cita segera hilang.

93. An-Nuuru
      (Yang Memberikan Cahaya)

Khasiatnya :
Apabila kita membaca "Yaa Nuuru" sebanyak 256 kali setiap hari, maka insya Tuhan kita memperoleh.

94. Al-Haadiy
      (Yang Memberi Petunjuk)

Khasiatnya :
Apabila memperbanyak membaca "Yaa-Haa-dii" semaksimal mungkin setiap malam, insya Tuhan kita keluar dari segala kesukaran.

95. Al-Badii'u
      (Yang Menciptakan)

Khasiatnya :
Apabila sedang merencanakan sesuatu, maka baca "Yaa Badii'u" sebanyak 500 kali sesuai shalat lima waktu, planning akan lancar.

96. Al-Baaqii
      (Yang Maha Kekal)

Khasiatnya :
Apabila membaca "Yaa Baqii", insya Tuhan jikalau mempunyai kedudukan tidak jatuh, dan sebagai pengusaha tidak gampang bangkrut.

97. Al-Waaritsu
      (Yang Kekal Abadi)

Khasiatnya :
Apabila kiata membaca "Yaa Waritsu" sebanyak 707 kali setiap malam, insya Tuhan perjuangan akan berhasil dan sukses.

98. Ar-Rosyiidu
      (Yang Maha Pandai)

Khasiatnya :
Apabila kita ingin menjadi orang yang pandai, baca "Yaa Rasyiidu" kepada-Nya kita mohon taufik dan hidayh-Nya.

99. Ash-Shobuuru
      (Yang Maha Benyabar)

Khasiatnya :
Agar kita diberi kesabaran oleh Tuhan dalam se-gala hal, maka hendaklah memberi "Yaa Sha-buuru" sebanyak mungkin.

Itulah beberapa manfaat dan khasiat 99 Amalan Asmaul Husna Dan Cara Pengamalnya yang telah di terbitakan.
Oleh Ust. Hanafi


Sumber http://mukjizattdoa.blogspot.co.id
loading...

Related : Amalan Zikir Asmaul Husna Dan Khasiatnya | Khusus